ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Ο νευρολόγος Καλοχριστιανάκης Δημήτρης διατηρεί ιατρείο στο Βόλο και εκτός από την κλινική εξέταση και τις θεραπείες που παρέχει σε αυτό, διενεργεί και πλήθος εξειδικευμένων νευροφυσιολογικών εξετάσεων.

 

Οι νευροφυσιολογικές εξετάσεις που προσφέρονται είναι:

  • Αισθητική και κινητική νευρογραφία με μελέτη των κυμάτων F και του αντανακλαστικού Hoffman.
  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
  • Νευρολογική εξέταση.
  • Έλεγχος λειτουργίας νευρομυϊκής σύναψης (προσυναπτικά Lambert-Eaton, μετασυναπτικά Desmedt).
  • Βλεφαριδικό αντανακλαστικό για τον έλεγχο λειτουργίας του τριδύμου και του προσωπικού νεύρου καθώς και του στελέχους του εγκεφάλου.
  • Οπτικά προκλητά  δυναμικά (δυναμικά ινιακού λοβού) για τον έλεγχο της λειτουργίας του οπτικού νεύρου.
  • Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη νευρολογικών νοσημάτων
  • Ακουστικά προκλητά δυναμικά του στελέχους του εγκεφάλου για τον έλεγχο της λειτουργίας του ακουστικού νεύρου και του εγκεφαλικού στελέχους.
  • Σωματοαισθητικά δυναμικά για τον έλεγχο των περιφερικών και κεντρικών αισθητικών οδών.

 

 

Οι ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουν βάση την τεκμηριωμένη, φιλική ιατρική φροντίδα, με κριτήριο το όφελος του ασθενή. Ο νευρολόγος θεμελιώνει τη διάγνωση, καθοδηγεί ολιστικά και βοηθά θεραπευτικά.